Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 1085
Prieinamumas: Sandėlyje
€5.31
Be PVM: €4.39

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

PRIEMONĖ, PALENGVINANTI VARIKLIO PALEIDIMĄ (1085)

 

Tai – priemonė, palengvinanti variklio paleidimą, esant šaltoms, šlapioms ar drėgnoms uždegimo žvakėms, kai yra nepakankamai įkrautas akumuliatorius. Šią priemonę sudarančios medžiagos labai greitai paleidžia variklį. Preparatas padeda paleisti vidaus degimo variklį ir yra ypač efektyvus esant stipriam šalčiui, jį naudoti yra paprasta ir ekonomiška. Naudojant šią priemonę tausojamas variklis ir akumuliatorius, variklio paleidimas tampa lengvas ir sklandus. Priemonė tinkama visiems benzininiams ir dyzeliniams keturtakčiams ir dvitakčiams varikliams, išskyrus variklius, su „Pumpe Düse“ ir „Common-Rail“sistemomis.

DĖMESIO!  Pavojinga. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/karštų paviršių/žiežirbų/atviros liepsnos. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Neužtikrinus pakankamo vėdinimo, gali susidaryti sprogių mišinių. Sudėtyje yra dietilio eterio; angliavandenilių, C6-C7; n-alkanų, izoalkanų, cikloakanų,<5% n-heksano. Naudojant gali susidaryti sprogių oro/garų mišinių.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Talpa 200ml