Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 1878
Prieinamumas: Sandėlyje
€14.81
Be PVM: €12.24

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

PREPARATAS, APSAUGANTIS DYZELINĄ NUO PARAFINO (1878)

 

Dyzeline susidarantys parafino kristalai žiemos metu padidina kuro klampumą, kas galiausiai sukelia kuro filtro ir vamzdelių užsikimšimą. Šis preparatas neleidžia padidėti parafino kristalams ir taip apsaugo visą kuro padavimo sistemą, išlaiko dyzelinio kuro veiksmingumą ir efektyvumą iki -31C šalčio, padidina automobilio eksploatacijos ekonomiškumą ir patikimumą. Naudojamas visiems dyzeliniams varikliams šaltojo sezono metu.

Naudojimas: 1l pakanka 1000l dyzelino (dozavimas 1:1000). Efektyvus, kai įpilamas prieš dyzelinui sutirštėjant (esant maždaug 0C temperatūrai). Preparatas turi būti laikomas ne žemesnėje kaip 0C temperatūroje.

DĖMESIO! Pavojinga. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <2% aromatinių angliavandenilių; angliavandenilių, C10, aromatinių angliavandenilių; >1% naftaleno.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 1 L