Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 1232
Prieinamumas: Sandėlyje
€7.02
Be PVM: €5.80

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

Tai - aukščiausios kokybės mechaninių transmisijų alyva motorlaiviams, dirbantiems vidutinėmis ir didelėmis apkrovomis. Sumažina nusidėvėjimą ir transmisijos keliamą triukšmą. Alyva pasižymi ypač efektyviomis savybėmis, apsaugančiomis nuo korozijos ir senėjimo, puikiu klampos laipsniu, galima naudoti su visomis sandarinimo medžiagomis.

DĖMESIO! Jautrinanti. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Pavojinga aplinkai. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Sudėtyje yra reakcijos produktų iki (4-metil- pentan-2-il) ditiofosforo rūgšties su fosforo oksidu, propileno oksidų ir (šakotų) alkilaminų C12-14.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Talpa 250 ml.