Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 5170
Prieinamumas: Sandėlyje
€9.91
Be PVM: €8.19

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

DYZELINIŲ KURO PURKŠTUKŲ VALIKLIS (5170)

 

Kuro purkštukų valiklis pašalina nuosėdas nuo purkštukų ir stūmoklių degimo kameroje, pašalina variklio darbo trikdžius, pašalina dyzelinio variklio keliamą triukšmą vidutinių apkrovų diapazone, užtikrina tolygų variklio darbą tuščia eiga. Esant švariems kuro purkštukams, optimizuojamas variklio darbas. Šis valiklis valo visą kuro sistemą, apsaugo nuo korozijos, pagerina kuro sudegimą, padidina variklio ekonomiškumą ir eksploatacijos patikimumą. Tinkamas visiems dyzeliniams varikliams. NAUDOJIMAS: Prevenciniais tikslais: pilti priedą į kuro baką ir pripildyti baką kuru. Priedo veiksmingas iki 75l kuro kiekiui. Su kuru susimaišo savaime. Naudojimas, siekiant panaikinti purkštukų funkcionavimo sutrikimus:ištraukite kuro žarnelę ir panardinkite į purkštukų valiklį. Grįžtamojo kuro žarnelę uždarykite arba taip pat panardinkite į valiklį. Užveskite variklį ir leiskite dirbti skirtingomis apsukomis naudojant nesumaišytą valiklį. Po valymo vėl sumontuoti kuro sistemos žarneles. Ekstremaliais atvejais, jei reikia, valymą pakartokite. Tokio valymo alternatyva yra valymas šiuo valiklio su JET CLEAN aparatu. Detalios valymo instrukcijos pateikiamos aparato aprašyme.

DĖMESIO! Pavojinga. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių,C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <2% aromatinių angliavandenilių.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 0,5 L