Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 5122
Prieinamumas: Sandėlyje
€5.31
Be PVM: €4.39

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

PRIEDAS Į DYZELINĄ KURO SIURBLIO SUTEPIMUI (5122)

 

Dyzelino įpurškimo siurbliai yra sutepami dyzelinu, tačiau šiuolaikiniame dyzeline sumažinus sieros kiekį atsirado sutepimo problemų. Šis priedas sutepa kuro siurblį, sumažina jo nusidėvėjimą ir prailgina eksploatavimo laiką.  Tinka naudojant tiek mažą, tiek normalų sieros kiekį turintį dyzeliną.

Naudojimas: pilamas prieš arba po dyzelino įpylimo į baką. 150ml priedo pakanka iki 80l dyzelino.

DĖMESIO! Pavojinga. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra: angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, >2% aromatinių angliavandenilių. Naudojant gali susidaryti degių oro/garų mišinių. Produktas gali sudaryti plėvelę vandens paviršiuje, kuri nepraleidžia deguonies.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 150ml