Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 5180
Prieinamumas: Sandėlyje
€5.03
Be PVM: €4.16

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

PRIEDAS Į DYZELINĄ, MAŽINANTIS DŪMŲ IŠSISKYRIMĄ (5180)

 

Šis priedas pagreitina suodžių sudegimą ir taip žymiai sumažina suodžių ir teršalų kvapą dyzelino išmetamosiose dujose, taigi sumažinama žala aplinkai. Priedas taip pat padeda išlaikyti švarų variklį ir purkštukus, apsaugo purkštukų adatas nuo pridegimo, korozijos ir sumažina dyzelinio variklio keliamą triukšmą. Tinkamas visiems dyzeliniams varikliams.

Naudojimas: Priedas pilamas į kuro baką prieš kuro įpylimą. 150ml priedo pakanka 50l dyzelino.

DĖMESIO! Pavojinga. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra Geležies tris (2-etilheksanoato); distiliatų (naftos), krekingo, etileno gamybos šalutinio produkto, C9-10 frakcijos; angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <2% aromatinių angliavandenilių.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 150 ml.